Podstawowe cechy bohaterów

W świecie Darken Age, każdego bohatera opisuje kilka podstawowych atrybutów. Każdy z nich jest istotny, ale dopiero wszystkie razem tworzą pełną charakterystykę postaci.

darkenage-profile

Karta postaci


Główne cechy postaci


Obrażenia na sekundę (DPS)

Jest to średnia wszystkich obrażeń (fizycznych i magicznych), zadawana przez postać w ciągu jednej sekundy. Na DPS wpływ mają: szybkość ataku, minimalne i maksymalne obrażenia (zarówno fizyczne jak i magiczne).

Zadawanie obrażeń magicznych, może spowodować dodatkowe efekty na przeciwniku:

  • lód - zmniejszenie prędkości ruchu i ataku
  • trucizna - dodatkowe obrażenia zadawane przez określony czas
  • ogień - zmniejszenie odporności na otrzymywane obrażenia

Wartość tych statystyk można zwiększać za pomocą przedmiotów i umiejętności.


Pancerz

Pancerz zmniejsza, o pewien procent, obrażenia fizyczne otrzymywane przez postać.

Wartość tej statystyki można zwiększać za pomocą przedmiotów i umiejętności.


Precyzja

Każda postać ma szansę na wyprowadzenie precyzyjnego ataku - inaczej zwanego krytycznym. Krytyczne trafienie skutkuje zadaniem podwójnych (w przypadku Wojownika i Czarodzieja), lub nawet potrójnych (w przypadku Łowcy) obrażeń.

Zarówno szansę na wykonanie precyzyjnego ataku, jak i wartość obrażeń można zwiększać za pomocą przedmiotów i umiejętności.


Unik

Zwiększa szansę na uniknięcie obrażeń zadawanych przez wroga. Aktualnie Wojownik, Czarodziej i Łowca zaczynają rozgrywkę z 5% szansą na unik.

Wartość tej statystyki można zwiększać za pomocą przedmiotów i umiejętności.


Odporności magiczne

Powodują znaczne zmniejszenie obrażeń magicznych, jak i związanych z nimi efektów negatywnych wpływających na postać.

Wartość tych statystyk można zwiększać za pomocą przedmiotów i umiejętności.


Umiejętności pasywne

warrior Fangs

Wojownicy - zwiększona premia pancerza

wizard Echoes

Czarodzieje - zwiększona szansa na wywołanie specjalnych efektów żywiołów

hunter Steamers

Łowcy - zwiększone obrażenia krytyczne

blog comments powered by Disqus

Produkty w koszyku: 3

Do kasy »