Ludzie

Ludzie - Architektura

Społeczeństwo ludzi, tak samo jak ich wygląd, jest szalenie zróżnicowane. Niektórzy tworzą nieduże rybackie, rolnicze lub pasterskie społeczności - żyją w zgodzie z rytmem pór roku. Większe ludzkie miasta są w dużym stopniu wzorowane na metropoliach Steamers, znajdują się głównie na Larium.

Ludzie nie mają jednego przywódcy. Każda społeczność ma swoich lokalnych liderów. W niektórych społecznościach są oni wybierani spośród najstarszych mieszkańców miasta, w innym miejscu tytuł jest dziedziczony, a jeszcze inną zbiorowością rządzi na przykład szersze gremium.

Stosunki między poszczególnymi władcami są uzależnione od powiązań gospodarczych i militarnych. Najsilniejsi włodarze mają wielu sojuszników.

Poza ten schemat wyłamują się jedynie mnisi mieszkający na uboczu i rządzący się swoimi własnymi prawami.

blog comments powered by Disqus

Produkty w koszyku: 3

Do kasy »